Hvis forskere vil begå sig i massemedierne, kræver det en bedre forståelse af de vilkår og idealer, journalister arbejder under. Det (og bogen Forskningskommunikation) handler artiklen af Gitte Gravengaard og Anders Monrad Rendtorff på videnskab.dk om.

Blandt andet står der i artiklen: “Forskellene mellem de to professionelle kulturer [forskere/eksperter og journalister, red.] er ikke trivielle, men snarere fundamentale forskelle. Og det kræver både indsigt og respekt at kunne indgå meningsfuldt i det praktiske samarbejde omkring kommunikation om og af forskning.”

Læs hele artiklen.